blog.1.image
October 10th

SEN HANGİ EBEVEYN TİPİ OLDUĞUNU BİLİYOR MUSUN?

Günümüzde ebeveynler için en büyük başarı, mutlu ve başarılı çocuklar yetiştirmektir. Peki mutlu ve başarılı çocuk yetiştirmek için nelere dikkat edilmeli, nelerden uzak durulmalı? Araştırmalar başarılı çocuk yetiştiren ebeveynlerin sürekli kendini geliştirdiğini gösteriyor. Ama bununla da bitmiyor…

Araştırmalara göre üç ayrı ebeveyn tipi var: Birincisi, kendi anne babasından gördüğü şekilde çocuk yetiştirenler, ikincisi kendi büyütülme şeklinden memnun olmadığı için anne babasının tam tersi davrananlar, üçüncüsü ise sürekli bu konuda okuyan, düşünen, kendini geliştiren anne babalar. Hiç şüphesiz en makbul anne babalar üçüncü grupta olanlar. 4. grubu da maalesef yok sayıyoruz...

Sen hangisisin?

Ya da hangi rolü üstleniyorsun?

1- Otoriter Ebeveynlik

Bu tarz ebeveynler çocuklarından kurallara katı bir şekilde uymalarını beklerler. Kurallara uymamak beraberinde cezaları getirir. Otoriter ebeveynler kuralların arkasındaki nedenleri açıklamakta zorlanırlar. Bir açıklama beklendiği zaman ise basit bir cevapları vardır: “Çünkü ben öyle dedim!” Bu ebeveynler yüksek beklenti içindedirler ama çocuklarına karşı çok da duyarlı değildirler. Bu tarz ebeveynler itaate önem veren, statü odaklı ve hiçbir açıklama olmadan kurallarına uyulmasını bekleyen kişilerdir. Otoriter Ebeveyn Tutumu genellikle çocuğu daha itaatkar ve alanında uzman biri olmaya iter ama bu çocuklar daha mutsuz, kendine güvenleri ve rekabet duyguları daha az olan bireyler olabilirler.

2- Demokratik Ebeveynlik

Otoriter ebeveynler gibi demokratik ebeveynler de kurallar koyarlar ve kurallarına uyulmasını beklerler ama bu tarz bir ebeveynlik daha demokratik bir biçimde işler. Demokratik ebeveynler çocuklarına karşı duyarlıdır ve onların sorularını dinleme konusunda isteklidirler. Çocuk bir hata yaptığında bu tarz ebeveynler onu korumaya çalışır ve cezalandırmaktan çok affetmeye yönelirler. Demokratik ebeveynlere, çocukları için net ve onların takip edebileceği kuralların konulmasını önerilir. Bu tarz ebeveynler, haklarını savunan ama zorlayıcı ve kısıtlayıcı olmayan kişiler olarak görür, disiplin yöntemleri çocuğu yıldırmaktan çok destekleyicidir ve çocuklarının topluma karşı duyarlı, haklarını savunabilen, kendine yetebilen ve işbirliği yapabilen kişiler olarak yetişmelerini isterler. Demokratik Ebeveyn Tutumu, çocuğa daha mutlu olması, yeteneğini kullanabilmesi ve başarısını gösterebilme konusunda destek olur.

3- İzin Verici Tarz(EVET EVET) Ebeveynlik

İzin verici ebeveynler çocuktan çok daha az şey talep ederler. Bu tarz ebeveynler nadiren çocuklarını disiplin ederler, çünkü olgun olmaya ve kendini kontrole dair daha az beklentileri vardır. İzin verici ebeveynler talepkar olmaktan çok duyarlıdırlar, geleneksellikten uzak ve hoşgörülüdürler. Çocuğun kendi kendini denetlemesine izin verirler ve yüzleşmelerden kaçınırlar. İzin verici ebeveynler genelde çocuklarının bakımına dikkat eden ve onlarla iyi iletişim kurabilen kişilerdir ancak bir ebeveyn olmaktan çok çocuklarıyla aralarında arkadaşlık ilişkisi vardır. İzin Verici Ebeveyn Tutumu sıklıkla çocuğun kendini daha az kontrol edebilmesiyle ve mutluluğunun azalmasıyla sonuçlanır. Bu çocuklar genelde otorite ile problemler yaşar ve okul başarısı konusunda akranlarına göre daha düşüktürler.

4- İlgisiz (İhmalkâr) Ebeveynlik

Bu tarz ebeveynler çocuklarına karşı neredeyse sorumsuzdular, onlardan çok az beklentileri vardır ve çocuklarıyla iletişimleri kısıtlıdır. Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılarlar ancak çocuklarının hayatlarından kopmuş vaziyettedirler. Uç vakalarda, çocuğu ihmal ettikleri bile görülebilir. İlgisiz Ebeveynlik Tutumu neredeyse tüm bu alanlarda çocuğun başarısız olmasına neden olur. Bu çocuklar kendilerini kontrol edebilme ve akranlarıyla rekabet konularında sıkıntılar çekerler, düşük özgüvenli bireyler olurlar.

Başarılı ve mutlu çocuklar yetiştirmek için hepsinden biraz dengeli ve gelişime açık olmak altın kural.

İlginizi çekebilir

Alanında uzman kadromuz tarafından hazırlanmış haftalık, aylık içeriklerle daha bilinçli bir hamilelik süreci geçirin.
Icon